Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego, ul. Bujwida 44a

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada wejście na hol główny poprzez podwójny podest schodowy zewnętrzny. Brak ramp oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek parterowy. Brak windy wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Wzdłuż ulicy Bujwida znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.