Dostępność cyfrowa

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności.

Deklaracji Dostępności zawiera z informacje dotyczące dostępności podmiotu publicznego. Informacje te pomogą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnym zapoznać się z rozwiązaniami dostępności w odniesieniu do danego podmiotu.