Dostępność cyfrowa

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności.

Deklaracji Dostępności zawiera z informacje dotyczące dostępności podmiotu publicznego. Informacje te pomogą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnym zapoznać się z rozwiązaniami dostępności w odniesieniu do danego podmiotu.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Szczególne potrzeby to nie tylko posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Uczelnia pomoże Ci też w innych uciążliwych sytuacjach, abyś mógł/mogła czuć się jak najbardziej swobodnie. Tworzymy przestrzeń, w której dbamy o to, aby każda osoba związana z naszą uczelnią już od pierwszych kroków stawianych podczas rekrutacji czy później w trakcie studiów lub będąc pracownikiem Uniwersytetu czuła się bezpiecznie i bez przeszkód funkcjonowała w społeczności akademickiej, którą wspólnie tworzymy.