A3, A4, A6 – CI, Uniwersytet Trzeciego Wieku, magazyn Działu Zakupów, rampa, ul. Wyb. L. Pasteura 1

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek A6 (Komisja Bioetyczna) posiada wejście na hol główny poprzez podest schodowy zewnętrzny. Brak ramp oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe budynki (A3, A4, CI) posiadają wejście z poziomu terenu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek parterowy. Brak windy wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w obrębie ulic: Chałubińskiego, Marcinkowskiego, Skłodowskiej-Curie oraz Wyb. Pasteura.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.