Budynek dydaktyczno – naukowo – administracyjny ul. Mikulicza-Radeckiego 4 A

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Rampa zewnętrzna o polami uwagi po obu jej stronach, schody również oznaczone polami uwagi po obu stronach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W pełni dostępny.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Oznaczenia biegów schodowych, pola uwagi przed schodami, poręcze opisane językiem Braille”a , oznaczone przegrody szklane.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie parteru i pierwszego pietra.

Winda wewnętrzna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Tabliczki na drzwiach dostosowane dla osób z  niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w obrębie ulic: Chałubińskiego, Marcinkowskiego, Skłodowskiej-Curie oraz Wyb. Pasteura.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą