Budynek E – Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Katedra i Klinika Geriatrii, ul. Wyb. L. Pasteura 4

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada wejście na hol główny poprzez schody zewnętrzne. Brak ramp oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Obecnie przy bocznym wejściu (od strony parku) jak i w unieczynnionym wejściu do budynku znajdują się rampy.

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od dziedzińca wewnętrznego.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

2 dźwigi szpitalne posiadają oznaczenia alfabetem punktowym Braille’a.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w obrębie ulic: Chałubińskiego, Marcinkowskiego, Skłodowskiej-Curie oraz Wyb. Pasteura.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.