Budynek G – Katedra i Zakład Fizjoterapii, ul. Chałubińskiego 3 Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii – ul. Chałubińskiego 3 a

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony dziedzińca wewnętrznego przy Izbie Przyjęć.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

1 dźwig szpitalny – wymagana osoba posiadająca uprawnienia do obsługi dźwigu. Dźwig niedostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w obrębie ulic: Chałubińskiego, Marcinkowskiego, Skłodowskiej-Curie oraz Wyb. Pasteura.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.