Budynek O – Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, wyb. L. Pasteura 5

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od dziedzińca wewnętrznego.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek parterowy. Brak windy wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w obrębie ulic: Chałubińskiego, Marcinkowskiego, Skłodowskiej-Curie oraz Wyb. Pasteura.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.