Budynek P – Klinika Psychiatrii, wyb. L. Pasteura 10

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada wejście na hol główny poprzez schody zewnętrzne. Brak ramp oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od dziedzińca wewnętrznego.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

1 dźwig szpitalny z brakującymi oznaczeniami punktowymi.

1 dźwig niedostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w obrębie ulic: Chałubińskiego, Marcinkowskiego, Skłodowskiej-Curie oraz Wyb. Pasteura.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.