Budynek R – Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, ul. Chałubińskiego 2-2a

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony Izby Przyjęć.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

1 dźwig szpitalny posiada oznaczenia alfabetem punktowym Braille’a.

Brak dojazdu do Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w obrębie ulic: Chałubińskiego, Marcinkowskiego, Skłodowskiej-Curie oraz Wyb. Pasteura.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.