Budynek T – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 50

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Brak dostosowanego wejścia dla osób niepełnosprawnych. Brak ramp oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

1 dźwig szpitalny niedostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w obrębie ulic: Chałubińskiego, Marcinkowskiego, Skłodowskiej-Curie oraz Wyb. Pasteura.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.