Centrum Symulacji Medycznej, ul. Chałubińskiego 7a

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada wejście na hol główny poprzez schody zewnętrzne.

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku znajdują się ogólnodostępne windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

W sąsiedztwie jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w obrębie ulic: Chałubińskiego, Marcinkowskiego, Skłodowskiej-Curie oraz Wyb. Pasteura.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.