Dom Aptekarza Śląskiego/Muzeum Farmacji, ul. Kurzy Targ 4

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada wejście na hol główny z poziomu terenu, brak schodów.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku znajduje się 1 ogólnodostępna winda.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Wzdłuż ulicy Kurzy Targ  znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.