Dom Studencki BLIŹNIAK, ul. Wojciecha z Brudzewa 12

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada wejście na hol główny poprzez schody zewnętrzne.

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku znajdują się 2 ogólnodostępne windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Na parterze znajduje się toaleta oraz natrysk przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Na każdym piętrze znajdują się dwa pokoje z poszerzonymi drzwiami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.