Dom Studencki JUBILATKA, ul. Wojciecha z Brudzewa 10

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada wejście na hol główny poprzez schody zewnętrzne.

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku znajduje się 1 ogólnodostępna winda.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Na każdym piętrze znajduje się toaleta oraz natrysk przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.