Budynek nieużytkowany ul. Grunwaldzka 2

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada wejście na hol główny z poziomu terenu, brak schodów, próg przy drzwiach wewnątrz budynku. Brak ramp oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Katedry Fizjoterapii jest niedostosowany dla osób niepełnosprawnych i całkowicie niedostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak windy. Brak wejścia dla niepełnosprawnych na piętro.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

W obrębie budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Brak miejsc postojowych przeznaczonych osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.