Studium Języków Obcych, Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy w Katedrze Zdrowia Populacyjnego, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, ul. Mikulicza-Radeckiego 7

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada wejście na hol główny poprzez podest schodowy zewnętrzny oraz schody wewnętrzne. Brak ramp oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak windy wewnętrznej oraz zewnętrznej. Brak wejścia dla niepełnosprawnych na piętro.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w obrębie ulic: Chałubińskiego, Marcinkowskiego, Skłodowskiej-Curie oraz Wyb. Pasteura.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.