Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Sale Sekcyjne ul. Mikulicza-Radeckiego 4

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenia dla pacjentów Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej, zlokalizowane są w poziomie parteru łącznika i budynku głównego, są dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

Zabytkowa część Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej posiada wejście na hol główny z poziomu terenu, brak schodów, wąskie wejście. Brak ramp oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do Sal Sekcyjnych prowadzi bezpośrednio z poziomu terenu posiada wejście na hol główny
z poziomu terenu, brak schodów, wąskie wejście. Brak ramp oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak windy wewnętrznej oraz zewnętrznej. Brak wejścia dla niepełnosprawnych na piętro.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W części Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej przeznaczonej dla pacjentów dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w obrębie ulic: Chałubińskiego, Marcinkowskiego, Skłodowskiej-Curie oraz Wyb. Pasteura.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.