Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny (OBND) – Wydział Farmacji – budynek A, B ul. Borowska 211

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do zespołu budynków OBND znajduje się od strony ulicy Borowskiej.

Zespół budynków OBND posiada wejście na hol główny z poziomu terenu, brak schodów.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W głównym holu budynku A znajdują się 2 ogólnodostępne windy.

W bibliotece dostępna jest platforma dla osób niepełnosprawnych, która pozwala na wjazd
z drugiego pietra do reżyserki.

W budynku B znajduje się 1 ogólnodostępna winda.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W zespole budynków OBND znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy Borowskiej. Wjazd na parking odbywa się po uprzednim powiadomieniu ochrony nr telefonu 71 784 04 45 oraz okazaniu Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.