Stołówka Studencka, ul. Wojciecha z Brudzewa 8

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada wejście na hol główny poprzez schody zewnętrzne.

Od strony podwórza znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak windy. Brak wejścia dla niepełnosprawnych na piętro.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się przy ulicy Wojciecha z Brudzewa – parking przy domach studenckich.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.