Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dostęp bez ograniczeń.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dostęp bez ograniczeń. Winda w budynku L nie posiada oznaczeń alfabetem punktowym Braille’a.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy USK wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.