Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Bartla 5

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada wejście na hol główny z poziomu terenu, wąski chodnik w obrębie drzwi. Brak ramp oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się z tyłu budynku, płaska powierzchnia, brak schodów. Wejście do budynku odbywa się po uprzednim powiadomieniu ochrony nr telefonu 71 784 18 00.

Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu umożliwia funkcjonowanie osób z niepełnoprawnością fizyczną, nie jest zaś dostatecznie dostosowany dla potrzeb osób z innymi dysfunkcjami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku znajduje się 1 ogólnodostępna winda.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się  również wyznaczone miejsce dla osoby z niepełnosprawnością.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.