Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji (ZCEI) – Wydział Farmacji – budynek A, B, C ul. Borowska 211a

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do zespołu budynków ZCEI znajduje się od strony ogródków działkowych/ulicy Spiskiej. Dojazd od ulicy Borowskiej. Budynek posiada wejście na hol główny poprzez schody zewnętrzne.

Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dojście do budynków możliwe jest również poprzez budynek OBND (Borowska 211) i wewnętrzny układ komunikacyjny. Zespół budynków OBND posiada wejście na hol główny z poziomu terenu, brak schodów.

Przy wejściu do zespołu budynków ZCEI od strony OBND znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku A znajdują się 2 ogólnodostępne windy.

W budynku B znajduje się 1 ogólnodostępna winda.

W budynku C znajduje się 1 ogólnodostępna winda.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W zespole budynków ZCEI znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy zespole budynków ZCEI znajduje się 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy Borowskiej. Wjazd na parking odbywa się po uprzednim powiadomieniu ochrony nr telefonu 71 784 04 47 oraz okazaniu Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.