Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji (ZCEI) – Wydział Farmacji – budynek D, ul. Borowska 211a

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada wejście na hol główny z poziomu terenu, brak schodów.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek parterowy, Brak wejścia dla niepełnosprawnych na piętro.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy zespole budynków ZCEI znajduje się 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy Borowskiej. Wjazd na parking odbywa się po uprzednim powiadomieniu ochrony nr telefonu 71 784 04 47 oraz okazaniu Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.